Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obraz bez praw autorskich – czy to możliwe?

Każdy obraz, rzeźba, komiks, fotografia itp. to czyjaś praca, dlatego twórcy przysługują prawa autorskie. Nie możemy korzystać z nich tak, jakby należały do nas. Dzieje się tak także w przypadku dzieła sztuki, jego kupno nie oznacza, że posiadamy do niego prawa autorskie.

Zakup dzieła, czy to obraz bez praw autorskich?

Wydawałoby się, że zakup dzieła oznacza nabycie do niego praw, nic bardziej mylnego. Zakup obrazu nie oznacza, że zostaje on pozbawiony praw autorskich. Jeżeli chcemy zakupione dzieło wystawić w galerii i pobierać opłaty za wstęp możemy mieć problemy, ponieważ jego autor, jeżeli nie przeniósł praw na nas, ma wyłączne prawo do zarabiania na nim. Nie dotyczy to jednak dalszej odsprzedaży. Jeżeli zależy nam na wystawianiu obrazu i zarabianiu na nim powinniśmy zadbać o umowę nabycia majątkowych praw autorskich do niego.

Obrazy bez praw autorskich

Zgodnie z polskim prawem autorskim – autorskie prawa majątkowe zaczynają się od momentu powstania dzieła i trwają przez całe życie jego twórcy, a także po jego śmierci, ponieważ wygasają dopiero po upływie 70 lat od dnia śmierci. Po upływie okresu ochrony, trwającego 70 lat, autorskie prawa majątkowe do utworu wygasają, a utwór przechodzi do tzw. domeny publicznej. W praktyce oznacza to, że po upływie 70 lat od dnia śmierci twórcy każdy może swobodnie korzystać z jego dzieła. Możemy powiedzieć wtedy, że mamy do czynienia z obrazem bez praw autorskich. Warto pamiętać, że czas trwania autorskich praw majątkowych nie jest identyczny na całym terenie Unii Europejskiej.

Obraz bez autora

W Internecie dostępnych jest wiele reprodukcji znanych dzieł, a także tych, które zawierają znane loga, marki, postaci lub charakterystyczne elementy. Kopiowanie dzieł sztuki jest niezgodne z prawem, chyba, że posiadamy pisemną zgodę właściciela praw autorskich lub licencję. Dozwolone jest także kopiowane obrazów, które znajdują się w domenie publicznej.

Sprzedaż reprodukcji jest możliwa tylko, jeżeli znajdują się one w domenie publicznej i są jasno określone jako reprodukcja. Reprodukcje obrazów, do których ktoś posiada prawa autorskie są nielegalne, nawet na własny użytek. Jeżeli chcemy skopiować obraz lub wykorzystać jego fragmenty musimy zwrócić się do artysty lub instytucji, która posiada odpowiednie prawa.

Zobacz także: Gdzie sprawdzić wartość obrazu?