Skip to content Skip to footer

Juliusz Joniak - o artyście

Profesor Juliusz Joniak urodził się w 1925 roku we Lwowie.

Ukończywszy czteroletnią edukację w Szkole Przemysłu Artystycznego, w 1945 roku przez władze Ukrainy został wraz z rodziną zmuszony do ucieczki wagonami bydlęcymi do Polski.
Wybrał Kraków, gdzie związał się na całe życie z Akademią Sztuk Pięknych

Swoją drogę artystyczną rozpoczął od studiów w Katedrze Malarstwa, w pracowniach Jerzego Fedkowicza i Czesława Rzepińskiego, kontynuując edukację na Grafice u profesorów Andrzeja Jurkiewicza, Konrada Srzednickiego i Ludwika Gardowskiego. Pozostał na ASP, będąc najpierw asystentem w pracowni prof. Rzepińskiego, a następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do profesora zwyczajnego, pełniąc funkcje dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora uczelni.

We wczesnych latach Juliusz Joniak uczestniczył w słynnej wystawie w warszawskim Arsenale i jej niemieckich edycjach pn. „Junge Generation“ w Berlinie i Lipsku. W 1995 roku wygrał VII Festiwal Sztuki w Magné we Francja), co otworzyło mu drogę do honorowego członkostwa Académie Européenne des Arts w Paryżu, które to otrzymał na dowód uznania twórczości.
Profesor Juliusz Joniak brał udział w wielu wystawach: zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Wrocławiu, Berlinie, Dreźnie, Lipsku, Sofii, Pradze, Kijowie, Bratysławie, Nancy, Helsinkach, Montrealu, Wenecji, Bolonii, Merignac, Bayrouth, Darmstadt, Atenach, Salonikach, Madrycie, Barcelonie, Valloris, Sztokholmie, Kopenhadze, Ingelheim, Norymberdze oraz indywidualnych w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Tarnowie, Bergen, Aschaffenburgu, Wiesbaden, Moguncji, Dreźnie, Lipsku, Pradze, Lublinie, Gandawie, Strassburgu i Paryżu.

Obrazy Juliusza Joniaka znajdują się w wielu galeriach – wśród nich wypada wymienić Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kunsthistorische Muzeum we Wiedniu, Galerię Trietiakowską w Moskwie, trzeba jednak dodać, że przede wszystkim upiększają one prywatne kolekcje w Polsce, Austrii, Danii, Kanadzie, Szwecji, Norwegii, Włoszech, USA, Peru … , a nagrody, zainteresowanie i liczne wyrazy uznania dają pewność, że „malarstwo Joniaka” warto zobaczyć, zwłaszcza, że cytując dalej prof. Rzepińską „ (…) żal, że wiele najpiękniejszych obrazów Prof. Joniaka znajdzie się nie w muzeach polskich lecz za granicą.” I osiągają tam coraz wyższe ceny.

Juliusz Joniak w Paryżu

Obrazy Prof. Juliusza Joniaka ukazują piękno świata, do którego tęsknimy. Niesamowity koloryt napawa ciepłem, optymizmem i pozwala odnaleźć słońce w szare jesienne dni. Jak ich nie kochać?

~ Marek Krzyśków

Juliusz Joniak - obrazy i malarstwo

Poeta koloru i światła

Malarstwo Profesora Juliusza Joniaka jest w swej poetyce i stylu niepowtarzalne. Krytycy odnajdują w nim cechy charakterystyczne dla koloryzmu, ale w rzeczywistości jest to sztuka indywidualna, oryginalna, warsztatowo perfekcyjna i przynależna tylko temu jednemu artyście.

Natura, Prawda, Piękno, Dobro

Natura, Prawda, Piękno, Dobro – to wartości ze wszech miar niepodważalne dla rozwoju ludzkości – fundamentalne. Tym wartościom Profesor Juliusz Joniak jest wierny w życiu i w swoim credo estetycznym. Transpozycja neutralnego krajobrazu na język malarstwa jest dla niego próbą duchowego i intelektualnego wejścia w pejzaż, zapisania przy pomocy środków malarskiej wypowiedzi zmienności natury. Owa zmienność zależna od pory dnia, roku, pogody czy nastroju i emocji towarzyszących aktowi tworzenia wydaje się być kluczem do malarstwa Profesora Juliusza Joniaka. Ten sam pejzaż nigdy nie jest taki sam. Obraz w tym kontekście jest trwałym śladem chwili, wrażenia, olśnienia. Jest przeciwieństwem przemijania.

Kolor i kompozycja

W moim odczuciu już na początku drogi twórczej Profesor Joniak najwięcej uwagi poświęcał kolorowi i kompozycji, a równocześnie artysta odkrywał tradycyjne kanony piękna w sztuce, znajdując główne źródło inspiracji w krajobrazie. Z czasem zarzucił wszelkie eksperymenty tworząc swój własny, oryginalny styl, dzięki któremu wystarczy rzucić okiem na płótno powieszone wśród setek obrazów innych malarzy i powiedzieć – to jest Joniak.

Dominującym środkiem malarskim w twórczości Profesora Joniaka jest kolor. Ba, bogactwo koloru. Kolor buduje nastrój, dowodzi piękna natury, zachwyca. Dzięki temu malarstwo Profesora nasycone jest radością, pogodą nastroju, jakimś nieokreślonym, metafizycznym optymizmem. Obojętne czy jest to czysty krajobraz, pejzaż ze śladami ludzkiej ręki czy impresje miejskie, zawsze odczytujemy zachwyt mistrza nad tematem. Metafizyczna głębia w twórczości Profesora Joniaka dowodzi, że artysty nie interesuje reprodukowanie piękna ale jego tworzenie. Obraz w rozumieniu malarza jest bytem niezależnym. Powstaje w umyśle i w wyobraźni artysty, potem się rodzi na płótnie i zaczyna żyć własnym życiem. Idzie między ludzi, aby ich pobudzać do myślenia, do refleksji, do wzruszeń, do zachwytów.

Profesor Joniak nie formułuje definicji, manifestów i teoretycznych ram swojej twórczości. Wprawdzie uważa, że malarstwo jest sposobem czy formą zapisu samego siebie, ale to co na płótnie pozostaje, stanowi przecież zaledwie cząstkę jego życia, przeżyć, myśli z których większość jest nieprzekładalna na język barw.

Jerzy Skrobot

Juliusz Joniak, Kolumna Petrarki '17, 73x92

Inspiracje

W twórczości malarza można zauważyć inspiracje ekspresjonizmem i postimpresjonizmem. Dominują pejzaże krajów śródziemnomorskich. 

Wystawy krajowe i zagraniczne

Profesor Juliusz Joniak brał udział w wielu wystawach: zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Wrocławiu, Berlinie, Dreźnie, Lipsku, Sofii, Pradze, Kijowie, Bratysławie, Nancy, Helsinkach, Montrealu, Wenecji, Bolonii, Merignac, Bayrouth, Darmstadt, Atenach, Salonikach, Madrycie, Barcelonie, Valloris, Sztokholmie, Kopenhadze, Ingelheim, Norymberdze oraz indywidualnych w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Tarnowie, Bergen, Aschaffenburgu, Wiesbaden, Moguncji, Dreźnie, Lipsku, Pradze, Lublinie, Gandawie, Strassburgu i Paryżu. Odszedł od nas 06 kwietnia 2021 roku.