Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ekspertyza obrazów – jak ustalić autentyczność dzieła sztuki?

Autentyczność dzieła sztuki to podstawowy czynnik, który wpływa na jego wartość. Obrazy pochodzące z nieznanych źródeł lub niejednoznaczne należy poddać ocenie przez specjalistę. Ekspertyza obrazu pozwoli na ustalenie autentyczności dzieła sztuki i da możliwość jego wyceny.

Kto wykonuje ekspertyzę obrazów?

Ekspertyzy dzieł, które wykonywane są na potrzeby rynku sztuki, nie są w polskim porządku prawnym w żaden sposób uregulowane. Nie ma regulacji, która standaryzowałoby, w jaki sposób ekspertyza taka powinna być wykonana, oraz jakie wiadomości powinny być w niej zawarte. Dodatkowo w Polsce prawny tytuł rzeczoznawcy nie jest niezbędny do wydawania opinii eksperckich. Ekspertami są najczęściej historycy sztuki lub konserwatorzy, często wyspecjalizowani kolekcjonerzy lub posiadający duże doświadczenie antykwariusze. Przy wyborze specjalisty do ekspertyzy obrazów warto wybrać osobę profesjonalną, z dużym doświadczeniem i wykazującą się dużą obiektywnością.

Na czym polega ekspertyza obrazów?

Ustalenie autentyczności dzieła sztuki jest złożonym procesem, który wymaga połączenia wiedzy specjalistycznej i stosowania zaawansowanych technologii. Oto kilka kluczowych etapów i metod, które są wykorzystywane w procesie weryfikacji autentyczności dzieła sztuki:

 • Pierwszym krokiem jest badanie pochodzenia i proweniencji. Badacze szukają dokumentów, faktur, katalogów wystawowych i innych zapisów, które mogą potwierdzić historię dzieła od momentu jego powstania po obecnego właściciela.
 • Następnie ekspert analizuje styl, technikę malarską, użyte materiały oraz tematykę dzieła, porównując je z innymi znanymi pracami artysty. Dzięki temu mogą ocenić, czy dzieło jest zgodne z charakterystycznym stylem i okresem twórczości artysty. Ustala się także czy dzieło było opisywane w literaturze.
 • Ekspert sporządza także informację o obecnym stanie dzieła – ubytkach, przemalowaniach, retuszach oraz przeprowadzonych konserwacjach.
 • Kolejny etapem jest oszacowanie ceny dzieła sztuki, jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą dany obraz sprzedać.
 • Autoryzacja dzieła sztuki oraz wydanie paszportu.

Celem ekspertyzy obrazów jest ustalenie autorstwa, okresu powstania, zakresu prac konserwatorskich (jeżeli były) oraz związku dzieła z wydarzeniami historycznymi lub politycznymi.

Co powinna zawierać ekspertyza obrazu?

Ekspertyza powinna zawierać:

 • Informację, jakiego obiektu dotyczy;
 • Nazwisko autora;
 • Tytuł dzieła;
 • Opis techniki wykonania, wymiary, informacje o sygnaturze, opis stanu dzieła;
 • Może zawierać także dodatkowe, istotne uwagi;
 • Zdjęcie – naklejone na papier i ostemplowane lub wydrukowane razem z opinią, podpisane;
 • Notę biograficzną autora dzieła;
 • Opis dzieła;
 • Opinię eksperta o obrazie – omówienie argumentów potwierdzających autentyczność;
 • Jednoznaczne stwierdzenie autentyczności;
 • Bibliografię.

Po ekspertyzie obraz otrzymuje paszport, w którym znajdują się takie informacje jak: zdjęcia dzieła, jego nazwa, imię i nazwisko autora, rok powstania, wymiary, zastosowana technika i materiały użyte do jego wykonania.

Cena ekspertyzy obrazu

Koszt ekspertyzy obrazu zależny jest od wielu czynników, głównie wartości samego dzieła. Jeżeli chcemy dokonać ekspertyzy obrazu warto skontaktować się ze specjalistą i zapytać o cenę. Zazwyczaj wynosi ona od 1% do 3% wartości ceny dzieła + VAT.

Warto wiedzieć: Gdzie sprawdzić wartość obrazu?