Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Certyfikat autentyczności obrazu – czym jest? Ile kosztuje? Jak go uzyskać?

Obrazy to nie tylko wspaniałe dzieła sztuki, ale także jedno z dóbr inwestycyjnych. Mogą pełnić one tę rolę tylko pod jednym warunkiem – są autentyczne. Jakość podróbek rośnie z każdym rokiem, dlatego tak ważne jest, aby obraz posiadał certyfikat autentyczności. Ile kosztuje i jak uzyskać certyfikat autentyczności obrazu?

Czym jest certyfikat autentyczności obrazu?

Certyfikat autentyczności obrazu to dokument potwierdzający prawdziwość i oryginalność dzieła sztuki, będący nieodzownym elementem przy zakupie, sprzedaży, a także wycenie obrazów. Zawiera on szczegółowe informacje o dziele, takie jak tytuł, autor, data wykonania, technika, wymiary, a także unikatowy numer identyfikacyjny. Certyfikat ten pełni kluczową rolę w potwierdzaniu autentyczności obrazu, co ma bezpośredni wpływ na jego wartość rynkową.

Kto wystawia certyfikat autentyczności obrazu?

Certyfikat autentyczności obrazu może wystawić:

 • Autor,
 • ekspert w tej dziedzinie – rzeczoznawca lub instytucja aukcyjna,
 • każdy, kto reprezentuje autora – agent lub dystrybutor dzieł sztuki.

Ważne elementy certyfikatu autentyczności obrazu

Wzór certyfikatu autentyczności obrazu powinien zawierać elementy, które pozwalają na wskazanie jego autentyczności, pochodzenia oraz najważniejszych cech. Potwierdzenie autentyczności obrazu w formie certyfikatu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko artysty, który jest autorem dzieła,
 • dokumentację zdjęciową danego dzieła,
 • tytuł obrazu,
 • wymiary obrazu,
 • informacje na temat techniki wykonania obrazu oraz użytych materiałów,
 • datę powstania dzieła,
 • miejsce podpisu artysty na dziele,
 • liczbę wykonanych kopii – o ile zostały zrobione,
 • data wystawienia certyfikatu,
 • podpis sprzedawcy obrazu lub domu aukcyjnego,
 • kraj, z którego pochodzi dany przedmiot.

Dodatkowo wiarygodności dziełu dodaje pieczęć autora lub instytucji, która opiekuje się dziełem.

Ile kosztuje certyfikat autentyczności obrazu

Dla współczesnych dzieł sztuki, gdzie artysta może sam wystawić certyfikat, koszt jest zazwyczaj niski lub nawet nie występuje, gdyż certyfikat może być dołączony jako część zakupu dzieła. W takich przypadkach, jeśli artysta pobiera opłatę, może to być nominalna kwota pokrywająca czas i materiały.

Dla dzieł starszych, rzadkich lub szczególnie cennych, koszt ekspertyzy i certyfikacji może być znacznie wyższy. Minimalnie, może to być kwota rzędu kilkuset złotych, ale w przypadku skomplikowanych weryfikacji, zwłaszcza gdy wymagane są zaawansowane techniki badawcze, koszta mogą wzrosnąć do kilku tysięcy złotych. Bardzo rzadko, przy wyjątkowo wartościowych i skomplikowanych do zidentyfikowania dziełach, koszt może być jeszcze wyższy.

Zawsze warto uzyskać wstępną wycenę od eksperta lub instytucji przed rozpoczęciem procesu certyfikacji, aby mieć jasność co do oczekiwanych kosztów.

Dlaczego warto uzyskać certyfikatu autentyczności obrazu?

Certyfikat autentyczności pełni szereg ważnych funkcji:

 • Potwierdza oryginalność: Jest to kluczowy dokument dla kolekcjonerów, inwestorów i instytucji, ponieważ potwierdza, że dzieło jest oryginalne i autentyczne.
 • Chroni przed fałszerstwami: W świecie sztuki, gdzie fałszerstwa nie są rzadkością, certyfikat stanowi ochronę praw kupującego.
 • Zwiększa wartość dzieła: Autentyczne dzieło z odpowiednim certyfikatem jest zazwyczaj warte znacznie więcej niż porównywalne bez potwierdzenia autentyczności.
 • Ułatwia odsprzedaż: Certyfikat jest często wymagany przy odsprzedaży dzieła na rynku wtórnym, ułatwiając transakcję i zwiększając zaufanie potencjalnych nabywców.

Warto więc postrzegać certyfikat autentyczności nie tylko jako formalność, ale jako istotny element zwiększający wartość i wiarygodność dzieła. Przy zakupie dzieła, zwłaszcza o wysokiej wartości, należy zawsze dążyć do uzyskania takiego certyfikatu, aby zabezpieczyć swoją inwestycję i mieć pewność co do autentyczności i pochodzenia obiektu.

Zobacz także: Inwestycja w dzieła sztuki